top of page

W CO WIERZYMY?

Biblia - Pismo Święte (Stary i Nowy Testament), jako natchnione i nieomylne Słowo Boże.
Jedynego Prawdziwego żywego Boga, który jest Wieczny, samoistny i który także objawił się jako jedna istota w trzech osobach – Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Narodziny Jezusa Chrystusa z dziewicy Marii, Jego bezgrzeszne życie pełne cudów, odkupieńcza śmierć na krzyżu, zmartwychwstanie, wniebowstąpienie i wstawiennictwo Pana Jezusa Chrystusa, Jego powtórne przyjście, wieczne panowanie jako Króla Królów i Pana Panów.
Upadek człowieka ( Adama i Ewy ) którzy zostali stworzeni przez Swojego Stwórce i którzy dobrowolnie wybrali grzech poprzez nieposłuszeństwo Bogu.
Zbawienie człowieka przez wiarę w Jezusa Chrystusa, który umarł za nasze grzechy zgodnie z Pismem, został pogrzebany i powstał z martwych trzeciego dnia, zgodnie z Pismem, i że przez Jego krew mamy odkupienie. To doświadczenie jest również znane jako Nowo narodzenie, i działanie Ducha Świętego w momencie nawrócenia i wiary w powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa.
Chrzest wodny przez zanurzenie w wodzie, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Wieczerza Pańska na pamiątkę Jezusa, aż do powrotu Pana.
Chrzest w Duchu Świętym z dowodem mówienia językami.
Dary Ducha Świętego i urzędów, które zostały ustanowione przez Boga w Kościele, zgodnie z zapisami w Nowym Testamencie.
Świętość życia i postępowanie w posłuszeństwie poleceniu Boga – “Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty”.
Uzdrowienia – modlitwa o chorych.
Zmartwychwstanie wszystkich ludzi, którzy przyjęli Pana Jezusa Chrystusa i życie wieczne z Bogiem (Niebo), wieczna kara dla tych którzy nie wybrali Jezus Chrystusa i ich imiona nie są zapisane w Księdze Życia (Piekło).

bottom of page